Free delivery from £16.95
Safe shopping
Idosell security badge

Co należy wiedzieć o pomiarach kompozycji ciała?


POMIAR KOMPOZYCJI CIAŁA

Jednym z podstawowych czynników oceny jest pomiar masy ciała. Lecz monitorowanie stanu zdrowia to znacznie więcej. Niezwykle ważne jest zrozumienie ogólnego stanu zdrowia organizmu i odnotowywanie zmian zachodzących w ciągu kolejnych dni, tygodni i miesięcy - zwłaszcza w okresie stosowania diety albo intensywnych treningów.

Urządzenia firmy TECH-MED pozwalają na realizację tego zadania. Wagi analityczne TECH-MED służą do analizy budowy ciała.  Pozwalają określić masę ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i wody w organizmie, zawartość tkanki mięśniowej, kostnej oraz określić współczynniki BMI i BMR, co daje dokładny obraz ogólnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

PRAWIDŁOWA WAGA CIAŁA

Nie istnieje coś takiego, jak uniwersalna idealna waga ciała. Każdy z nas jest zbudowany inaczej, ale możemy posłużyć się przedziałem prawidłowej wagi ciała dla danego wzrostu. Posłuż się wykresem wskaźnika masy ciała (BMI), żeby zobaczyć, czy Twoja waga ciała mieści się w zdrowym zakresie.

 

 

Istnieje silny związek pomiędzy BMI a ryzykiem wystąpienia chorób. Ludzie z BMI powyżej 25 ponoszą niskie/średnie ryzyko, a osoby z BMI powyżej 40 ponoszą wyższe ryzyko zachorowania na różne choroby.

ILE POWINNO SIĘ WAŻYĆ?

Norma wskaźnika BMI obejmuje zakres od 18,5 do 24,9, nadwaga od 25 do 29,9, a powyżej 30 to otyłość.

 


Dlaczego powinniśmy mierzyć zawartość tłuszczu w organizmie?

Tłuszcz w organizmie jest niezbędny do życia. Wyściela on np. stawy, chroni organy i gromadzi witaminy. Jednak zbyt duża zawartość tłuszczu niesie wiele niebezpieczeństw, przede wszystkim dla serca i układu krążenia. Dużo ludzi o tym nie wie: waga i zawartość tłuszczu stanowi ważne źródło informacji na temat zagrożeń dla zdrowia. Osoba "z nadwagą" niekoniecznie musi być od razu "za tłusta". Przyczyną większej wagi może być ponadprzeciętnie duża ilość mięśni. Z drugiej strony osoba niemająca nadwagi może być "za tłusta", gdy jej ciało zawiera za dużo tkanki tłuszczowej w porównaniu do mięśni. Mierząc ilość tłuszczu w swoim ciele, możecie stwierdzić, czy faktycznie jesteście "za tłuści". Tradycyjne wagi wskazują jedynie łączną wagę ciała, nie informując nic na temat zawartości tłuszczu. Waga z możliwością mierzenia zawartości tłuszczu podaje z dokładnością do 0,1% zawartość tłuszczu w Waszym organizmie.

Dlaczego powinniśmy mierzyć zawartość wody w organizmie?

W organizmie człowieka najwięcej jest wody. Woda jest medium transportującym odpowiedzialnym za wyrównywanie temperatury oraz uniwersalnym rozpuszczalnikiem wszystkich reakcji biochemicznych w ciele człowieka. Nasze ciało próbuje przez całe życie rekompensować gospodarkę wodą. Ubytek płynów musi być wyrównany poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości cieczy. W związku z tym najważniejszym organem są nerki. Zauważalnie wzrastająca i spadająca zawartość wody wskazuje na zakłócenia w gospodarce wodnej organizmu. Jest to sygnał ostrzegawczy. Podczas pomiaru ilości wody w pierwszej linii chodzi o kontrolowanie wartości normalnych. W szczególności w przypadku stosowania diet istnieje niebezpieczeństwo zakłócenia prawidłowej gospodarki wodnej na skutek zmienionego stosunku ilości wody przyjętej do ilości wody wydalonej z organizmu.

Współczynnik BMR ( Podstawowa przemiana materii BMR)

Wskaźnik podstawowej przemiany materii (basal metabolic rate, BMR) wyznacza minimalne dzienne zapotrzebowanie energetyczne (mierzone w kaloriach) niezbędne do podtrzymania podstawowych procesów życiowych ludzkiego ciała w spoczynku (akcja serca, oddychanie, trawienie czy utrzymanie stałej temperatury ciała. Podstawowa przemiana materii stanowi około 60-70% zużytej przez nas energii).

Jeśli wskaźnik BMI wskazuje na konieczność zgubienia zbędnych kilogramów, należy odpowiednio dostosować dzienne spożycie kalorii, tak aby pobudzić organizm do wykorzystania zapasów tłuszczu, jednakże ilość spożytych kalorii nie może być niższa niż ta, którą określa nam BMR.

W jakim celu oznaczamy BMR?

BMR stanowi największą część dziennego zapotrzebowania energetycznego organizmu. Znajomość podstawowej przemiany materii umożliwia więc obliczenie dziennego zapotrzebowania energetycznego oraz zaplanowanie odpowiedniego bilansu energetycznego poprzez dobór odpowiedniej diety oraz wysiłku fizycznego.

Jakie czynniki wpływają na BMR?

Wartość BMR zależy od kombinacji genetycznych i środowiskowych czynników takich jak: 

 • geny – regulują m.in. szybkość przemiany materii
 • płeć – mężczyźni mają większą masę mięśni, a mniejszą ilość tkanki tłuszczowej niż kobiety co powoduje większą wartość podstawowej przemiany materii
 • wiek - BMR spada wraz z wiekiem o około 2% na dekadę
 • masa ciała – wartość BMR jest proporcjonalna do masy ciała
 • powierzchnia ciała – jest bezpośrednio związana z masą ciała i wzrostem, wpływa więc również na wartość BMR
 • ilość tkanki tłuszczowej – im niższa procentowa zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie, tym wyższa wartość BMR
 • dieta – BMR jest zależne od ilości przyjmowanego pokarmu, trawienie jest dużym wydatkiem energetycznym
 • temperatura ciała – wzrost temperatury ciała o 0,5 °C powoduje wzrost BMR o około 7 procent
 • pogoda – obniżenie temperatury otoczenia wzmaga produkcję ciepła przez organizm, a przez to również zwiększa BMR
 • układ hormonalny – hormony tarczycy zwiększają BMR
 • aktywność fizyczna – redukcja ilości tkanki tłuszczowej i wzrost masy mięśni powodują wzrost BMR
pixel