Regulamin E-sklepu

§ 1.

Strony transakcji


 1. Właścicielem sklepu internetowego, zwanego dalej SKLEPEM jest TECH-MED TECHNIKA MEDYCZNA B.WÓJCIK Sp.j z siedzibą przy ul. Chmielnej 98, 00-801 Warszawa,  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy XIX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000145652, NIP 527-22-62-946, REGON 016174779, zwana dalej TECH-MED.

 2. Zamówienie w SKLEPIE może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zwana dalej Kupującym.


§ 2.

Oferta

 

 1. SKLEP prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.techmed.pl Przedmiotem działalności  SKLEPU internetowego jest sprzedaż nowych produktów z zakresu sprzętu medycznego oraz sprzętu służącego do pielęgnacji i utrzymania urody. Szczegółowy opis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej SKLEPU. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami.

 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych SKLEPU www.techmed.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach SKLEPU, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

 3. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych.

 4. Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej (nie dotyczą salonów detalicznych sieci TECH-MED).

 5. Wszystkie towary są oryginalnie opakowane przez producenta.

 6. Dowodem zakupu w SKLEPIE www.techmed.pl jest faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną – w zależności od tego jakie dane zostały wpisane przy składaniu zamówienia.


 § 3.

Zamówienia


 1. Zamówienia w www.techmed.pl składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej.

 2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.

 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SKLEP dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a TECH-MED.

 4. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni od zamówienia.

 5. Zamówienia złożone do godziny 13:00 realizowane są w dniu złożenia oraz potwierdzenia zamówienia. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 zrealizowane będą następnego dnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta realizowane będą od pierwszego dnia roboczego.

 6. W przypadku towarów, których dostępność jest opisana: „Po potwierdzeniu dostępności” termin realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora, sprzedający zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.


§ 4.

Dostawa i odbiór towaru


 1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub poprzez odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Sklepu Internetowego.

 2. Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa towaru następuje w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty gdy zamówiony towar ma status dostępności "5-7 dni", bądź w ciągu 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty gdy zamówiony towar ma status dostępności  "na zamówienie".

 3. W dniu nadania paczki Kupujący otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.

 4. Nie wysyłamy przesyłek za granice RP.

 5. Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie z firmą kurierską GLS.

 6. Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru.

 7. Nie dostarczamy towaru w Soboty, Niedziele i Święta

 8. Jeżeli kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy powinien zostawić Aviso

 9. Firma kurierska będzie ponawiać próbę dostawy przez trzy kolejne dni robocze od daty  pozostawienia Aviso

 10. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie doręczenia przesyłki.

 11. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia paczek powyżej 20 kg dlatego przy cięższych przesyłkach Kupujący musi być przygotowany na ich samodzielne wniesienie.

 12. Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia umożliwi wymianę sprzętu na nowy lub uzyskanie odszkodowania. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu Techmed.pl
  Reklamacje w firmie kurierskiej mogą być zgłaszane w przeciągu 5 dni od daty doręczenia przesyłki, po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.

 13. Towar zamówiony przy sposobie odbioru osobistego oczekuje na klienta przez 5 dni roboczych w Punkcie Odbioru Sklepu Internetowego.

 14. PRZYJĘCIE PRZESYŁKI BEZ ZASTRZEŻEŃ POWODUJE WYGAŚNIĘCIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU USZKODZENIA TOWARU


§ 5.

Formy Płatności


 1. Kupujący w SKLEPIE ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty:

  PRZELEW - Kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez TECH-MED kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i jego wartości.


  ZA POBRANIEM - W przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS, Kupujący może przy odbieraniu przesyłki zapłacić kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i ceny towaru.


  GOTÓWKA - Płatność gotówką jest możliwa tylko w przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego w Punkcie Odbioru Sklepu Internetowego.

 2. PŁATNOŚĆ KARTĄ - Płatność kartą jest możliwa tylko w przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego w Punkcie Odbioru Sklepu Internetowego.

 

§ 6.

Reklamacje i zwroty towaru


 1. Gwarantem prawidłowego działania sprzętu oferowanego przez SKLEP są serwisy producentów lub dystrybutorów na terenie całego kraju.

 2. TECH-MED udziela gwarancji na prawidłową prace produktów na okres , określony w ich kartach gwarancyjnych.
  Wady lub usterki przyrządu ujawnione w okresie trwania gwarancji usuwamy bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Nabywcy przysługuje prawo wymiany urządzenia w przypadku, gdy nastąpi trzykrotne uszkodzenie tego samego elementu lub zespołu. W przypadku wymiany, okres gwarancji dla nowego przyrządu liczy się od daty jego wymiany. Gwarancją nie są objęte, i powodują jej unieważnienie, uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku: niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania  konserwacji samowolnego dokonywania napraw; stosowania niewłaściwych zasilaczy oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne i powstałe wskutek wycieku z zużytych baterii, które nie podlegają gwarancji .Karta gwarancyjna opatrzona pieczęcią SKLEPU i punktu sprzedaży oraz datą sprzedaży i podpisem sprzedawcy, we wszystkich miejscach do tego celu przeznaczonych, stanowi podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych.

 3. W przypadku zwrotu towaru na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego zostanie przelana kwota równa wartości zakupionego towaru.

 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres firmy.

  Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 6. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy

  Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

 

§ 7.

Postanowienia końcowe


 1. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność TECH-MED. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć. Zespół SKLEPU dokłada wszelkich starań, aby nie zawierały one informacji nieprawdziwych, ale nie odpowiada za ewentualne niezgodności z rzeczywistością.

 2. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.

 3. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie SKLEPU są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego www.techmed.pl  jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) - potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Korekta tych danych, dokonana na skutek błędów czy też opóźnień w ich aktualizacji, nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec sprzedawcy.

 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu SKLEPU.

 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji ofertowych przesyłanych przez www.techmed.pl  drogą elektroniczną w formie newslettera z zastrzeżeniem prawa do rezygnacji z otrzymywania oferty.

 6. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 7. Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby kupującego.

 8. TECH-MED zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany w regulaminie publikowane są na stronie SKLEPU w odpowiedniej zakładce i obowiązują od momentu publikacji.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel